063-194-4941, 092-983-6962 kntepoxy@gmail.com

พื้นสวยใส ไร้รอยต่อ

ต้องพื้นอีพ็อกซี่ จาก K.N.T. Thailand

งานพื้นได้มาตรฐาน

ต้องพื้นอีพ็อกซี่ จาก K.N.T. Thailand

ทีมงานมากด้วยประสบการณ์

ต้องพื้นอีพ็อกซี่ จาก K.N.T. Thailand

Epoxy Cleaning

การบำรุงรักษา หลังการติดตั้งพื้น Epoxy

หลังการติดตั้งพื้น Epoxy หรือการเคลือบพื้นโรงงาน สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการดูแลและการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถยืดอายุการใช้งาน ซึ่งทางเราขอแนะนำดังนี้

1. ทำความสะอาดด้วยการดูดฝุ่นเป็นประจำ

2. เช็ดทำความสะอาดพื้นด้วย ผ้า อย่างน้อยวันละครั้ง

3. เช็ดพื้นให้แห้งทุกครั้ง

4. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามที่แนะนำ

5. น้ำ น้ำมัน กรด เบส จาระบีหกลงพื้น ให้เช็ดออกให้สะอาดทุกครั้งด้วยผ้า Cotton

6. พบเศษหิน เหล็ก น็อต ไม้หรือของแข็งอื่นๆ ให้เก็บออกทันที

7. ห้ามใช้น้ำมัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ในการเช็ดทำความสะอาดพื้น

ข้อควรระวังการใช้งานพื้น Epoxy

1. แนะนำวิธีการใช้หรือข้อควรระวังกับพนักงาน

2. ใช้งาน หรือให้คนเข้าเดินทำงานได้หลังติดตั้งพื้นเสร็จ 1 วัน

3. ใช้งานรถ Forklift 2 tons ด้วยความระมัดระวัง หลังจากติดตั้งพื้นเสร็จ 3 วัน

4. ใช้งานหนักได้ปกติหลังจากติดตั้งพื้นเสร็จแล้ว 7 วัน

5. การใช้งานรถ Forklift ระวังเรื่องการออกตัว ต้องไม่ออกตัวล้อฟรี หรือเข้าโค้งจนล้อสไลด์

6. หลีกเลี่ยงการใช้งานรถ Forklift เกิน 4 tons

7. ใช้รถ Forklift หรือ Hand-lift ประเภทล้อยางหรือ PU ในการเคลื่อนย้ายของ

8. ล้อยางหรือ PU ควรปราศจากหินหรือเศษของแข็ง

9. หลีกเลี่ยงการลากหรือสไลด์เครื่องจักร พาเลต หรือถังน้ำมันโดยตรงกับพื้น

10. ควรปูด้วยกระดาษลูกฟูก หากมีการเคลื่อนย้ายของหนักหรือของแหลมคมเข้าพื้นที่

11. หลีกเลี่ยงของมีคมหรือเหล็ก หรืออุปกรณ์ช่างต่างๆ ตกลงสู่พื้น

12. ระวังอย่าให้โดนแดดโดยตรงกับพื้น Epoxy เพราะจะทำให้สีซีดได้

13. ระวังอย่าให้มีน้ำขังบนพื้น Epoxy นาน เพราะจะทำให้พื้นหลุดร่อน

CALL